Na ndiq
BIOSYENT është një kompani farmaceutike e specializuar e orientuar dhe e përqendruar në licencimin ose blerjen e produkteve farmaceutike inovative që janë zhvilluar me sukses, janë provuar të sigurt dhe efektivë dhe kanë histori të përmirësimit të jetës së pacientëve. BioSyent mbështet profesionistët e kujdesit shëndetësor që trajtojnë këta pacientë duke marketuar produktet e tij përmes komunitetit, spitalit dhe njësive të biznesit ndërkombëtar.

Produktet BioSyent përputhen me kriteret e mëposhtme:

• Janë unike dhe zënë një vend në treg;
• Siguron avantazhe të reja teknologjike ose terapeutike për pacientët dhe profesionistët e kujdesit shëndetësor;
• Janë të mbështetur nga partnerë të fortë që kanë të drejta të mbrojtura të pronës intelektuale.

Produkte Biosyent